تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ainh

02مهر
پوستر / شهدای دوم مهر ماه آذربایجان غربی

پوستر / شهدای دوم مهر ماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز دوم مهرماه پیش روی شماست.