تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

26 دی

26دی
۲۶ دی ؛ سالروز فرار شاه معدوم
پوستر؛

۲۶ دی ؛ سالروز فرار شاه معدوم

26 دی ماه، سالروز فرار شاه معدوم از کشور است.