تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

گورستان تاریخی

03فروردین
گورستان ملا بادین باغچه بوکان، کتابخانه‌ای از نقوش سنگی
گزارش؛

گورستان ملا بادین باغچه بوکان، کتابخانه‌ای از نقوش سنگی

گورستان ملا بادین باغچه بوکان، کتابخانه سنگی با نمادها و نشانه‌های فراوان که ارزش‌های ملموس و ناملموس زیادی را در خود دارد.