تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

گندم کاران

21مرداد
تولید گندم در میاندوآب افزایش یافته است

تولید گندم در میاندوآب افزایش یافته است

میاندوآب 82 هزار هکتار اراضی کشاورزی داردکه شامل 52هزار هکتار اراضی آبی و 30 هزار هکتار اراضی دیم می شود و بیش از 50 نوع محصول زراعی و باغی در این شهرستان تولید می شود.