تاریخ : دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰

گله مندی

12دی
سریال پول‌های اجباری در مدارس/ ناتوانی مدارس در پرداخت قبوض شرکت‌های خدمات‌رسان

سریال پول‌های اجباری در مدارس/ ناتوانی مدارس در پرداخت قبوض شرکت‌های خدمات‌رسان

با توجه به سرانه اندک آموزشی که در اختیار مدارس قرار می گیرد، این مراکز برای تامین هزینه و گذراندن سال‌تحصیلی متکی به کمک‌های والدین می‌شوند.