تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

گرد و غبار

01بهمن
پوستر / وضعیت قرمز پدیده گرد و غبار در خوزستان

پوستر / وضعیت قرمز پدیده گرد و غبار در خوزستان

بر اسـاس نمـودار های سازمان هواشناسی و سامانه پایش کیفی هوای کشور آب و هوای استان خوزستان در شرایط خطرناک قرار گرفته است و این موضوع باعث شده است تا مردم این روز ها را به سختی بگذرانند.