تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

گاو میش

26تیر
پرورش 39 درصد جمعیت گاومیش کشور در آذربایجان غربی

پرورش 39 درصد جمعیت گاومیش کشور در آذربایجان غربی

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی با پرورش 39 درصد از جمعیت گاومیش قطب اول کشور در این صنعت است.