تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

کیک

24آذر
ضربه به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه دسیسه نهفته در جاسازی قرص در کیک‌ها است

ضربه به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه دسیسه نهفته در جاسازی قرص در کیک‌ها است

استاندار آذربایجان غربی جاسازی قرص در کیک های خوراکی را توطئه ای دیگر از سوی بدخواهان و سودجویان برای ضربه زدن به تولید ملی و برهم زدن آرامش جامعه دانست