تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کویتی پور

07تیر
اهل سياست نيستم؛ انتقادم به دولت و رئيس جمهور بود

اهل سياست نيستم؛ انتقادم به دولت و رئيس جمهور بود

غلام كويتي پور در يك گفتگوي زنده اينستاگرامي درباره همخواني اش با يك دختر نوجوان نكات قابل تاملي را گفت.