تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

کوفه

30مرداد
خنجر ز پشت می زند این قوم گرگ خو

خنجر ز پشت می زند این قوم گرگ خو

به مناسبت شهادت مسلم بن عقیل متن ادبی زیر تقدیم حضور می شود.