تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کودک همسری

13شهریور
«کودک‌همسری» را فقط با فرهنگ‌سازی می‌توان ریشه‌کن کرد

«کودک‌همسری» را فقط با فرهنگ‌سازی می‌توان ریشه‌کن کرد

 فرهنگ‌سازی تنها راهی است که برای مقابله با کود‌ک‌همسری قابلیت اجرایی شدن دارد.