تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کنگره 12 هزار شهید استن

25مهر
پوستر/ شهدای بیست و پنجم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای بیست و پنجم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز بیست و پنجم مهرماه پیش روی شماست.

16مهر
پوستر/ شهدای شانزدهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای شانزدهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز شانزدهم مهرماه پیش روی شماست.

11مهر
پوستر/ شهدای یازدهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای یازدهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز یازدهم مهرماه پیش روی شماست.