تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کمک ۳۰۰میلیونی خیرین در جشن گلریزان چالدران

31اردیبهشت
کمک ۳۰۰میلیونی خیرین در جشن گلریزان چالدران

کمک ۳۰۰میلیونی خیرین در جشن گلریزان چالدران

خیرین نیکوکار شهرستان چالدران با پرداخت بیش از 300 میلیون ریال به کمک زندانیان جرایم غیر عمد مالی شتافتند .