تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰

کلیسای شرق آشور