تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰

کلیسای تادئوس مقدس