تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

کشت گلخانه ای

19بهمن
ترکیه رقیب اصلی ما در کشت گلخانه ای است

ترکیه رقیب اصلی ما در کشت گلخانه ای است

رئیس نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: رقیب اصلی ما در بخش گلخانه ای کشور ترکیه است که حدود ۵۰ هکتار گلخانه دارد.