تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کریم کاظم پور

24اسفند
علم با آگاهی و عمل ثمربخش است/بی قانونی در کپی رایت تیشه به ریشه علم می زند

علم با آگاهی و عمل ثمربخش است/بی قانونی در کپی رایت تیشه به ریشه علم می زند

کتابفروش موفقی که از مشکلات مطالعه و کتابفروشان با خبرنگار اروم نیوز می گوید.