تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

کارشناس دادگستری

02آبان
دقت نظر کارشناسان دادگستری بر تصمیم قضات تاثیر دارد

دقت نظر کارشناسان دادگستری بر تصمیم قضات تاثیر دارد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: دقت نظر کارشناسان دادگستری بر تصمیم قضات تاثیر دارد که این امر وظیفه کارشناسان را حساس تر و مهم تر می کند.