تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

کاربری

06اسفند
۹ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی میاندوآب‌ متوقف شد
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

۹ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی میاندوآب‌ متوقف شد

دیانتی گفت: ۹ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی از جمله دیوارکشی، تفکیک و قطعه‌بندی زمین در "کوی رابری" شهرستان میاندوآب متوقف و رفع تصرف شد.