تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

چالدران از لحاظ جاذبه های طبیعی جزء شهرستانهای شاخص کشوری است

22خرداد
چالدران یکی از قطب های مهم گردشگری در کشور است

چالدران یکی از قطب های مهم گردشگری در کشور است

فرماندار چالدران گفت:وجود و تنوع آثار تاریخی شهرستان چالدران را در سطح کشور به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری قرار داده است.