تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پیک مصرف

26تیر
میزان پیک مصرف در سال 97 تاکنون به میزان 1033 مگاوات ساعت رسیده است

میزان پیک مصرف در سال 97 تاکنون به میزان 1033 مگاوات ساعت رسیده است

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: میزان پیک مصرف در سال 97 تاکنون به میزان 1033 مگاوات ساعت رسیده است که در مدت زمان مشابه سال قبل مقدار آن 976 مگاوات ساعت بوده است.