تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پیامدهای مثبت قصاص

21مهر
نگاه احساسی، عامل عدم درک پیامدهای مثبت قصاص
نگاهی به آثار مثبت قصاص در اسلام؛

نگاه احساسی، عامل عدم درک پیامدهای مثبت قصاص

نگاه احساسی مردم به قصاص بدون توجه به آثار و پیامدهای مثبت آن موضوعی است که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بازتاب یافته است. طرف‌داران حذف قصاص از قانون باید برای درک بهتر مسئله لحظه‌ای خود را در جایگاه خانواده مقتول قرار دهند.