تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پروفسور مهدی تاجبخش

03آذر
اولویت دانشگاه ها باید در راستای نهضت نرم افزاری علم باشد

اولویت دانشگاه ها باید در راستای نهضت نرم افزاری علم باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: اولویت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی باید تحقق واقعی و حرکت در راستای نهضت نرم افزاری علم بوده و شرایطی برای ورود دانشگاه به عرصه تولید و ایجاد علم بومی جهت حل مشکلات صنایع و بخش های مختلف تولیدی و مراکز مختلف کشور مهیا گردد.