تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پرورش ماهی

24آبان
آغاز رهاسازی انواع بچه ماهیان پرورش یافته به رودخانه ارس
رییس مرکز بازسازی و ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت:

آغاز رهاسازی انواع بچه ماهیان پرورش یافته به رودخانه ارس

رییس مرکز بازسازی و ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت گفت: کار رهاسازی بچه ماهیان پرورش‌یافته در مرکز بازسازی و ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی به منابع آبی آغاز و یک ماه به طول می انجامد.