تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پانسیون های غیرمجاز

16اردیبهشت
«پانسیون آموزشی» عنوانی برای فریب دانش‌آموزان/ آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در قبال مراکز غیرمجاز ندارد

«پانسیون آموزشی» عنوانی برای فریب دانش‌آموزان/ آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در قبال مراکز غیرمجاز ندارد

«پانسیون آموزشی» عنوانی است که از مدتی قبل توسط برخی اساتید آموزشگاه‌های علمی و به‌خصوص در حوزه کنکور مطرح شده، عنوانی که نه تنها نظارتی بر عملکرد آن وجود ندارد بلکه حتی مجوزی هم برای آن صادر نمی‌شود.