تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پانسیون آموزشی

24مهر
«کارویژه» بهانه‌ای برای احیای «پانسیون آموزشی»

«کارویژه» بهانه‌ای برای احیای «پانسیون آموزشی»

فعالیت در قالب برنامه‌های ویژه کنکور و تقویت دروس دانش‌آموزان، در حقیقت تعریف جدیدی از «پانسیون آموزشی» است که در سایه مجوزهای اعطایی به موسسات علمی ـ آموزشی رشد کرده‌اند.