تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

پاسداشت

17مرداد
روز خبرنگار ؛ روز حرمت قلم ها

روز خبرنگار ؛ روز حرمت قلم ها

روز خبرنگار روز تجلیل از یک شخص نیست بلکه روز پاسداشت از شخصیت ، ارزش ، آرمان و هدف است .