تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

وضعیت وخیم کشاورزان

04آبان
خاکستر ناامیدی بر سفره کشاورزان در سایه وعده های پوچ مسئولان

خاکستر ناامیدی بر سفره کشاورزان در سایه وعده های پوچ مسئولان

نامشخص بودن وضعیت بازار فروش سیب، نبود تدابیر و برنامه ریزی جهت پیدا کردن بازار هدف، خرید نامطلوب سیب های زیر درختی در دپوهای خرید جاده ای و نبود نظارت های موثر مسئولین بر حال وخیم کشاورزان، قطب سیب کشور را با مشکل مواجه کرد.