تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ورمزیار

14شهریور
روستای بحران زده ورمزیار ارومیه؛ 5 ماه پس از سیل

روستای بحران زده ورمزیار ارومیه؛ 5 ماه پس از سیل

وضعیت روستای ورمزیار ارومیه بعد از گذشت 5 ماه هنوز قابل تأمل بوده و در سایه بی‌مهری مسئولین به سر می‌برد.