تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

هویت طلبی

08شهریور
هویت طلبی؛ روی دیگر سکّه قومیت گرایی

هویت طلبی؛ روی دیگر سکّه قومیت گرایی

بهتر است مسئولین محترم به این امر واقف باشند که لفظ هویت طلبی همان معنا و مفهوم واژه قومیت گرایی و پان را دارد، پس بهتر است دقت بیشتری داشته باشند.