تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

همرزم شهید سلیمانی

09دی
ارتش جهان اسلام به همت سپهبد شهید سلیمانی پایه ریزی شد

ارتش جهان اسلام به همت سپهبد شهید سلیمانی پایه ریزی شد

همرزم شهید سلیمانی گفت: به همت شهید سلیمانی پایه ریزی تشکیل ارتش واحد جهان اسلام  انجام شده و حاج قاسم وظیفه خود را انجام دادند و ما هم باید وظیفه و جایگاه خود را در این ارتش مشخص کنیم.