تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

نفوذ فکری

17مهر
نظرات سردار نقدی در حوزه نفوذ نرم و اهمیت بکارگیری جوانان

نظرات سردار نقدی در حوزه نفوذ نرم و اهمیت بکارگیری جوانان

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میهمان دفتر اروم نیوز شد.