تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

نسخه نویسی الکترونیک

27بهمن
دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی در آذربایجان‌غربی صادر نمی‌شود
از ابتدای اسفند امسال؛

دفترچه‌های کاغذی تامین اجتماعی در آذربایجان‌غربی صادر نمی‌شود

مدیر درمان تامین اجتماعی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای توسعه نسخه نویسی و تشکیل پرونده سلامت الکترونیک از ابتدای اسفند امسال همزمان با سراسر کشور دفترچه کاغذای در این استان صادر نمی‌شود.