تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ناآرامی

12دی
لایه‌های پنهان اعتراضات اقتصادی اخیر؛ چه باید کرد؟

لایه‌های پنهان اعتراضات اقتصادی اخیر؛ چه باید کرد؟

نوع و شکل تحرکات ساختارشکنانه در برخی از شهرستان‌ها به گونه‌ای است که نشان از وجود یک مغز متفکر و برنامه ریز برای ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور دارد.