تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

منافقین

20شهریور
فرماندهان و اعضای منافقین چه حسرت‌هایی در دل دارند؟

فرماندهان و اعضای منافقین چه حسرت‌هایی در دل دارند؟

اگر به جلسات برگزار شده در آلبانی و شیوه فیلمبرداری از افراد توجه کنید متوجه می شوید قبل از هر فرد یا جریان این خود سازمان است که از آینده مبهم خودش آگاه است. به جز ردیف های اول که نفرات شناخته شده هستند دیگر افراد از پشت فیلم برداری می شوند یا چهره ها واضح نشان داده نمی شود. دلیل هم این است که هیچ معلوم نیست این افراد هفته یا ماه بعد در تشکیلات مانده باشند یا نه.

24تیر
فرار قادر ارمکان از اردوگاه منافقین در آلبانی

فرار قادر ارمکان از اردوگاه منافقین در آلبانی

مریم رجوی در حالیکه به دوره گردی در اروپا و برگزاری شو در اردوگاه این گروه در بیانهای آلبانی مشغول است، اعضای دربند این گروه در فکر پیدا کردن راهی برای فرار از جهنم رجوی ساخته هستند.

15تیر
«التقاط فکری» چگونه سازمان مجاهدین خلق را به این حد از انحراف، توحش و خونخواری رساند؟

«التقاط فکری» چگونه سازمان مجاهدین خلق را به این حد از انحراف، توحش و خونخواری رساند؟

دور شدن از مبانی اسلام و انقلاب، به هر بهانه ای که باشد، چه کار سیاسی و تشکیلاتی و چه مبارزه علیه امپریالیسم، شاید در کوتاه مدت نتیجه دلخواه آن جریان را در پی داشته باشد، اما در بلند مدت آفتی فاجعه بار خواهد داشت و حتی ممکن است پس از چندین دهه آشکار شود. حال ممکن است در 30 خرداد 60 نمود پیدا کند و یا در 30 خرداد سال 88، در قالب یک فتنه آشکار شود.