تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

مصطفی رحماندوست

20شهریور
نشت نقد و بررسی آثار مصطفی رحماندوست در ارومیه برگزار شد

نشت نقد و بررسی آثار مصطفی رحماندوست در ارومیه برگزار شد

نشت نقد و بررسی آثار مصطفی رحماندوست با حضور جمعی از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارومیه برگزار شد.