تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰

مسجد جامع ارومیه