تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

مزاحمان تلفنی

08مرداد
اورژانس آذربایجان غربی 350 نفر کمبود نیرو دارد/ دردسرهای مزاحمان تلفنی تمامی ندارد

اورژانس آذربایجان غربی 350 نفر کمبود نیرو دارد/ دردسرهای مزاحمان تلفنی تمامی ندارد

از جمله مهم ترین مشکلات اورژانس استان که نیاز به فرهنگ سازی و همت جمعی دارد، مسئله مزاحمت های تلفنی به اورژانس و تلفن 115 است که می تواند مساوی با مرگ یک امداد خواه باشد و این تماس های مزاحم گونه و غیرضروری فرآیندهای جاری این مرکز را با مشکلات جدی مواجه می کند.