تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

مرحوم عزیز بهمن نژاد

27اردیبهشت
اطعام 10 هزار نفر در لیالی قدر در ماکو

اطعام 10 هزار نفر در لیالی قدر در ماکو

همزمان با شهادت امام علی (ع) 10 هزار پرس غذا در بین مردم ماکو توزیع شد.