تاریخ : دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰

مراکز درمانی غیر مجاز

24اسفند
۴ مرکز غیرمجاز درمانی در خوی پلمب شد
رییس دانشکده علوم پزشکی خوی:

۴ مرکز غیرمجاز درمانی در خوی پلمب شد

تبریزی گفت: چهار واحد درمانی که به صورت غیرمجاز در خوی فعالیت می کردند، با حکم مراجع قضایی پلمب شدند.