تاریخ : یکشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۰

مرادی

03آبان
نیاز جدی جامعه امروز مهربانی است

نیاز جدی جامعه امروز مهربانی است

کارشناس مسائل دینی در همایش دختران حسینی گفت: نیاز جدی جامعه امروز ما مهربانی و عطوفت است.