تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

مدیر پیش بینی وضع هوای ارومیه

26مرداد
چالدران پر بارش ترین شهر آذربایجان غربی در روزهای اخیر

چالدران پر بارش ترین شهر آذربایجان غربی در روزهای اخیر

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بیشترین بارش های دو روز اخیر مربوط به شهرستان چالدران به مییزان 14 میلی متر می باشد