تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

مدرن

08اردیبهشت
سالمند آزاری؛ پدیده زشت عصر مدرن

سالمند آزاری؛ پدیده زشت عصر مدرن

سالمند آزاری از گذشته ها کمابیش وجود داشته اما در دوره کنونی که به عصر مدرن شهرت دارد با گونه های متعددی از این پدیده مواجه هستیم.