تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

محمدباقر نوبخت

19خرداد
بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه

بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از دریاچه ارومیه

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری از دریاچه ارومیه بازدید کرد.