تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

مجلس، سپاه، شهسواری

08اسفند
نمایندگان استان شرایط خاص جغرافیایی و هم مرزی را در تصمیمات خود مد نظر داشته باشند

نمایندگان استان شرایط خاص جغرافیایی و هم مرزی را در تصمیمات خود مد نظر داشته باشند

فرمانده سپاه شهداء گفت: نمایندگان استان شرایط خاص جغرافیایی و هم مرزی را در تصمیمات خود مد نظر داشته باشند.