تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰

مبلمان شهری

30شهریور
عدم ایجاد شهرک صنوف آلاینده، پُتکی بر مبلمان شهری بوکان
گزارش؛

عدم ایجاد شهرک صنوف آلاینده، پُتکی بر مبلمان شهری بوکان

بی خیالی مدیران بوکان در عدم ایجاد و تکمیل شهرک صنفوف آلاینده، مبلمان این شهر را زیر پُتک مشاغل مزاحم در حال نابودی و تغییر قرار داده است.