تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

مباندوآب

15خرداد
مقاومت ضامن سرافزاری یک ملت است

مقاومت ضامن سرافزاری یک ملت است

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: توان بر استقامت اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی می تواند سرافزاری یک ملت را تضمین کند.