تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ماموستا محمودی

22آذر
اهمیت حماسه ۹ دی بصیرت بی نظیر مردم است/اتحاد و انسجام رمز پیروزی

اهمیت حماسه ۹ دی بصیرت بی نظیر مردم است/اتحاد و انسجام رمز پیروزی

امام جمعه پیرانشهر اهمیت 9دی را در حضور بی نظیر و حماسی مردم در مقابل دشمنان دانست و گفت: اتحاد و انسجام مردم از تمام اقشارو جوامع رمز پیروزی آنان در مقابل فتنه گران است.