تاریخ : چهارشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

مادر کارمند

06دی
حفظ شغل و رسیدگی به وظایف خانه‌داری؛ دغدغه مادران شاغل

حفظ شغل و رسیدگی به وظایف خانه‌داری؛ دغدغه مادران شاغل

این روزها توجه کمتری به مادران شاغل در مشاغل گوناگون می شوند، مادرانی که مجبورند برای حفظ شغل خود و دریافت مزایای آن از بسیاری از خواسته های فرزندان و خانه خود چشم پوشی کنند.