تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

لیگ تندرستی

13اسفند
آذربایجان‌غربی سومین استان برتر کشور در لیگ تندرستی

آذربایجان‌غربی سومین استان برتر کشور در لیگ تندرستی

در فاصله 48 ساعت تا پایان اولین دوره لیگ تندرستی، آذربایجان‌غربی در رتبه سوم قرار دارد.